Правила прийому учнів до школи № 106

Правила прийому учнів до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва

1. Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Директор школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також копії свідоцтва про народження або паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

4. Зарахування учнів до 2-9-го класу здійснюється за результатами тестування , яке розробляється навчальною частиною за участю науково-методичної ради школи  на основі вимог програми відповідного класу школи з поглибленим вивченням англійської мови та проводиться у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою.

Учні,які мають 1-4 у табелі успішності з основних предметів (інваріативна частина), до конкурсного випробування не допускаються.

5. Зарахування учнів до 10-го класу з профільним навчанням здійснюється на основі результатів тестових завдань з англійської мови та конкурсу свідоцтв про неповну загальну середню освіту у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою.

6. Зарахування учнів із шкіл іншого типу можливе при умові, що вони в ході бесіди та тестування виявлять знання з англійської мови в обсязі програми відповідного класу школи з поглибленим вивченням англійської мови. Зарахування учнів до школи проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

7. Учні, що закінчили 2-8 класи, які за результатами навчання отримали Похвальні листи за високі досягнення у навчанні у поточному році, учні-випускники 9-х класів, які  за результатами навчання отримали свідоцтво з відзнакою, а також учасників міжнародних олімпіад,конкурсів, призери ІІ, учасники ІІІ-ІV Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування. Учням виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

До школи подаються такі документи:
  • копія свідоцтва про народження;
  • особова справа;
  • документ про наявний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель);
  • індивідуальна медична картка та листок щеплень встановленого зразка.

8. Учні мають дотримуватись “Єдиних вимог до учнів школи”, розроблених на підставі Статуту, де визначені права та обов’язки учнів.

9. Учні школи, які не встигають з англійської мови, а також які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із школи. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини зі школи до місцевого органу управління освітою.