Правила приймання до 1-го класу

Правила конкурсного приймання до 1-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106

Оскільки школа є спеціалізованою, то прийом дітей до першого класу здійснюється у відповідності із наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.2003 року, яким затверджено “Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), з врахуванням Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 106.

1. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються 1 лютого. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу.

2.2. Не пізніше 1 березня на інформаційному стенді в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань для співбесіди з дітьми.

2.3. Для проведення співбесіди створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою школи. До складу конкурсної комісії залучається шкільний практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор або заступник директора.

2.4. Робота конкурсної комісії організовується відповідно до вимог високої педагогічної етики, створюється комфортна атмосфера для розкриття здібностей дитини і виключаються будь-які фактори, що негативно впливають на психологічний стан дитини.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я директора школи, копії свідоцтва про народження, медичної картки дитини встановленого зразка .

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-ого класу, проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, розпочинається з 01 квітня по 30 травня (за графіком) та додатково при наявності вільних місць у серпні місяці.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу СШ № 106, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи. Діагностичні завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, їх затверджує директор школи з погодженням з районним управлінням освіти.

3.3. Склад конкурсної педагогічної комісії для співбесіди з дитиною затверджується директором школи. Чисельність педагогічної комісії для учнів 1 класу не менше 3-х осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше 30 хвилин.

3.4. Результати конкурсної співбесіди оформляються у вигляді протоколів конкурсної педагогічної комісії.

3.5. Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після завершення співбесіди. Списки вступників вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які успішно пройшли співбесіду, зараховуються до 1-го класу спеціалізованої школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.3. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до першого класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу .

4.4. Для зарахування надаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка, заява батьків, згода на використання персональних даних

4.5.При зарахуванні перевага надається дітям, що проживають в мікрорайоні СШ № 106.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання даних правил.