Перевірка готовності дитини до школи

Особиста готовність характеризується такими критеріями:
  • уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі,
  • ставлення до школи,
  • самостійність дитини,
  • її активність і ініціатива,
  • розвиток потреби у спілкуванні,
  • вміння встановити контакти з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе:
  • розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень,
  • розвиток психічних процесів (сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява),
  • розвиток розумовий і мовленнєвий.


Всі учні при вступі до школи складають обов’язкове тестування з англійської мови та проходять співбесіду.