Напрямки діяльності

 • профільна підготовка – іноземна філологія:
 • англійська мова з 1 класу
 • французька або німецька мова за вибором з 5 класу
 • чотири білінгвальних класи (п’яті та шості класи)
 • інформатика англійською мовою – у п'ятих класах
 • природознавство англійською мовою – у шостих класах

 • допрофільна підготовка
 • Культурознавство Великої Британії – у 8 класі
 • Пізнаємо Україну – у 9 класі


 • вивчення спецкурсів:
 • Література Америки, Великої Британії
 • Країнознавство Америки та Великої Британії
 • Ділова англійська
 • Англійська у світі інформаційних технологій – 10 класи