Впровадження полікультурної компетентності та компетентності прагнення до творчої діяльності на уроках англійської мови

Вчитель-методист Мациніна О. В.

Поезія - невід’ємна частина іноземної культури, а вірші – важливий помічник у вивченні іноземної мови. Вірші іноземною мовою мають позитивний вплив на естетичне та моральне виховання особистості. Крім того, використання віршованих текстів допомагає вирішити практичні задачі при вивченні іноземної мови.

Використання поетичного матеріалу на уроках англійської мови – це один з ефективних прийомів вивчення мови, оскільки він багатофункціональний за своєю суттю:
 1. Вивчення віршів допомагає відпрацьовувати вимову, формує інтонацію
 2. Вірші вчать осмисленому читанню
 3. Вірші прискорюють засвоєння нової лексики, збагачують мову фразеологізмами, ідіомами
 4. Вірші використовуються в якості прикладів при поясненні граматичного матеріалу
 5. Аналіз вірша розвиває здібність мислити, висловлювати свою точку зору
 6. Вірші дозволяють сприймати стилістичні та мовленнєві особливості
 7. Вивчення віршів розвиває пам'ять
 8. Вірші використовуються в якості релаксації

Ось декілька прикладів з досвіду роботи вживання віршованих текстів на уроках англійської мови.


Презентація нового звуку, його вимова (вживання віршованих скоромовок)

Альбом: Методична робота


Презентація нового граматичного явища

ілюстрований матеріал для формування правила його вживання, використання двомовних віршів для повторення необхідного граматичного матеріалу

Альбом: Методична робота

Підлогу Таня sweep-swept-swept
Щоб оселю keep-kept-kept
Тому що know- knew – and known
Що у майбутньому grow- grew-grown
І звичайно dream-dreamt-dreamt
Вийти заміж без проблем

Я в їдальні buy-bought-bought
Пречудовий бутерброд
Я за нього pay-paid-paid
І у парту lay-laid-laid
Зовсім я не think-thought-thought
Що товариш eat-ate-eatenМетоди і прийоми роботи з віршами в старших класах
 1. Ознайомлення:
   1. З новими лексичними одиницями
   2. З новою темою і проблемами
   3. Прослуховування та сприйняття
   4. Самостійне читання
   5. Робота зі словником
   6. Порівняння відомих перекладів з самостійними творчими перекладами
 2. Тренування:
   1. Відповіді на питання
   2. Пошук відповідей на питання в тексті
   3. Читання та переклад віршів
   4. Робота з карточками в парах
 3. Практика:
   1. Обговорення проблеми вірша в парах, групі
   2. Декламування
   3. Проектна робота (презентація)

Креативні завдання ставлять перед учнями питання творчого переосмислення матеріалу на основі особистих цінностей.


Опрацювання віршів по темі “Environment”

При роботі над темою для підсилення мотивації й ефективності вивчення матеріалу використовувалися вірші та пісні. Комунікативні завдання підвели учнів до сприйняття не тільки теми, а й цілей уроку, при цьому поповнився активний лексичний запас новими словами та виразами.

Альбом: Методична робота

Приклад проілюстрованого поетичного перекладу:

Альбом: Методична робота

Приклади поетичних перекладів віршів по темі Weather conditions:

Альбом: Методична робота

При вивченні теми British holidays учні отримали завдання, пов’язані з традиційними вітальними листівками, поздоровленнями. Їм було запропоновано перекласти класичний вірш, що надсилається у день Святого Валентина.


Альбом: Методична робота

My Valentine
(Mary Catherine Parsons)
 
I have a little Valentine
That someone sent to me.
It's pink and white,
And red and blue.
And pretty as can be.
Forget-me-nots.
Are round the edge.
And tiny roses, too;
And such a lovely piece of lace,
The very palest blue.
And in the corner
There's a heart
As red as red can be!
And on it's written
All in gold, "To you.
With love. From me".
Моя Валентинка
(Переклад Чередниченко А., 10 кл)

Я получила Валентинку
Но кто её прислал?
Кто нежно-розовым и белым
Её разрисовал?
Кто бросил горстью незабудки?
Кто сплёл венок из роз?
Кто сердце красное, как мак,
Своё мне преподнес?
Кто кружевом украсил край?
Кто золотом вписал слова:
«Прими сей дар. Кто я узнай.
С любовью от меня».

Моя Валентинка
(Переклад Зальотіна В., 10 кл)

Прислал мне кто-то валентинку.
Прекрасней в мире нет.
По краю поле незабудок
И алых розочек букет.
Его связали кружевом,
Как небо, голубым.
А в центре надпись золотом,
Что кем-то я любим.

My Valentine
(Mary Catherine Parsons)
 
I have a little Valentine
That someone sent to me.
It's pink and white,
And red and blue.
And pretty as can be.
Forget-me-nots.
Are round the edge.
And tiny roses, too;
And such a lovely piece of lace,
The very palest blue.
And in the corner
There's a heart
As red as red can be!
And on it's written
All in gold, "To you.
With love. From me".
Моя Валентинка
(Переклад Єкимової А., 10 кл)

Прислал мне кто-то Валентина
В холодный февральский денёк.
И был он настолько прекрасен,
Что я и подумать не мог.
Цвет белый, и синий, и красный.
И розово-голубой
-Всё было прелестно, как в сказке,
Всё пахло любовью, весной.
Внутри сердечка - незабудки.
И розы красные кругом,
Букет чудесный кем-то чутким
Сплетён лазурным кружевом.
В душе моей остались строчки,
Написанные мне тогда:
«Люблю тебя, желаю счастья,
И будь моим ты навсегда!»


Під час опрацювання теми Famous people учні ознайомилися з біографією, творчістю та історією написання сонетів В. Шекспіра. Діти інсценували деякі з його шедеврів, порівняли різноманітні варіанти поетичного перекладу, зробленого фахівцями та учнями. Був також проведений конкурс на найкраще декламування сонетів.

Альбом: Методична робота

Найяскравішим проявом розвитку компетентності творчих здібностей учнів є складання особистих віршів. Першим етапом оволодіння цими навичками може бути римування за заданими зразками:

Boy - joy, toy, destroy
Guys – lies, eyes, dies
News - blues, shoes, confuse
House – mouse, louse
Nice – twice, ice, rice, mice, lice,
All – tall, call, small, tall, fall, mall, roll, ball, crawl   
Up – cup,
Dance - chance, romance, France
Name – same, game, lame, came, fame,
Miss – kiss, bliss, this,
Walk - talk


Але серед учнів старшокласників є діти, що дійсно виражають свої думки у віршованих творах.

Written by … “Someone” …
Is devoted to… I won’t tell you this!!!

Альбом: Методична робота

Hey… be awaken
Now you will see
There is no one around
Just you and me

I said don’t forget me
The windows were opened
She thought: understand me
The game is really broken

The life is not a shadow
And passing by days
I could not regret
I saw her to late

Her name was ….. a
She came through the lands
But I burned the candle
At the both ends

It was a rain
And I left the pain
But some part of my heart
Remembered that moon in June

When all my friends
Were trying to pretend
They couldn’t see that fairy
From the wonderland

That had shoulder-length fair hair in a ponytail
And the dress that was made
From the pieces of pane
But suddenly fairy disappeared
And I have never seen her again

Your fears have gone
And tears have dried,
But how can you, a human not a God,
To face with evil pride
And don't forget your human place.
I saw your eyes,
They couldn't lie.
Your hair is gray
And fair of life too big
For carrying on alone
You loose my friend,
You loose a lot

Отже, прийом використання віршів, римування та поетичних творів на уроках англійської мови розвивають комунікативну, мовленнєву, полікультурну компетентності та творчі здібності учнів, роблять уроки цікавими та особисто направленими.