Регулювання діяльності

Благодійний фонд «Батьківський комітет» є благодійною недержавною, неприбутковою організацією.

Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і поширюється на територію України, Росії та інших держав.

Відповідно до Статуту Благодійного фонду «Батьківський комітет» та договору про благодійну діяльність № 1 від 05 липня 2013 року, укладеному між Фондом та Спеціалізованою школою № 106, співпраця Фонду та Бенефіціара (Спеціалізованої школи № 106 І-ІІІ ступенів навчання Шевченківського району м. Києва) здійснюється відповідно до Благодійної програми у наступних напрямках:
 • сприяння утворенню та поліпшенню умов для навчання та розкриття творчих здібностей дітей та молоді;
 • надання допомоги талановитій творчій молоді;
 • сприяння розвитку науки та освіти;
 • сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;
 • сприяння реалізації програм і заходів, направлених на залучення дітей до здорового способу життя, розвиток творчих і спортивних талантів у дітей;
 • розвиток культури благодійності в суспільстві;
 • сприяння у вихованні морально і фізично здорового покоління;
 • сприяння у створенні умов для здобуття освіти;
 • сприяння у розвитку природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватись;
 • сприяння у формуванні в дітей та юнацтва громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • сприяння у розробці та впровадженні нових методів і форм навчання.
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої та інших баз навчальних закладів;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховних процесів;
 • сприяння в організації дозвілля та оздоровлення учасників навчально-виховних процесів (дітей, молоді та педагогічних працівників);
 • сприяння у запобіганні дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • сприяння у всебічному зміцненні зв’язків між родинами учнів та навчальними закладами.

Співпраця Фонду та Бенефіціара здійснюється відповідно до благодійної програми наступними методами:
 • безоплатна передача у власність Бенефіціара майна;
 • оплата послуг, що виконуються на користь Бенефіціара.