Благодійна програма

Благодійна програма розвитку та забезпечення школи № 106 – це комплекс заходів, фінансування яких здійснюється Фондом.

Благодійна програма розробляється Фондом на підставі письмового звернення Бенефіціара, що містить детальне викладення переліку необхідних заходів, їх кількісні та якісні показники, бажані строки виконання, обґрунтування необхідності виконання та очікуваний вплив на сприяння інтересам учнів.

Благодійна програма виконується в межах наявних коштів, а у випадку недостатності коштів для виконання необхідних заходів в бажаний строк, строки виконання можуть бути перенесені.

Затверджені благодійні програми на період:

Звіти про виконання благодійних програм.